ThermiSS – Zatepľovanie, Tepelné izolácie, Fúkané tepelné izolácie

Spoločnosť ThermiSS s.r.o. – thermo-izolačné stavebné systémy, je stavebno – obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá špecializovanými stavebnými činnosťami. Jednou zo základných činností je tepelná ochrana stavebných konštrukcií - tepelné izolácie. Predovšetkým fúkané tepelné izolácie. A to nie len do nášho konštrukčného systému pre montované stavby, ale i aplikáciami podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov pri rôznych rekonštrukciách či novostavbách. Pre zákazníkov poskytujeme komplexnú ponuku služieb. Od návrhu opatrení smerujúcich k dosiahnutiu ekonomicky úspornej tepelnej prevádzky budov s ohľadom na optimálnu tepelnú pohodu, cez poradenstvo zastrešované odbornými technickými poradcami našej spoločnosti priamo u zákazníkov, až po samotnú realizáciu opatrení zateplenia.

Či už sa jedná o zateplenie voľne prístupných plôch stropov ako napr. typ bungalov, či komplikovane a ťažko prístupných stropov pultových striech a väzníkových krovov, alebo dutín  trámových stropov a šikmých stien v podkroviach, sú prednosti a výhody fúkanej izolácie jednoznačné.

Základnou výhodou fúkaných izolácií je, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade. Vytvorí sa súvislá izolačná vrstva, ktorá nie je prerušovaná spojmi, nevytvoria sa medzery takže nevznikajú tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť. Aplikácia je rýchla, nepredražujú sa izolačné práce, dodržujú sa termíny, čo šetrí čas i náklady. Je bezodpadová,  nie je nutné ju prispôsobovať (zarezávať) v konštrukcii, nevznikajú odrezky. Je šetrná ako k samotnej stavbe, ( nie je nutné z domu urobiť na niekoľko dní až týždňov stavenisko ), tak i k životnému prostrediu, preto že nami používaný materiál je certifikovaný, ekologický, zdravotne nezávadný s dlhodobou životnosťou.

Energetické opatrenia na dosiahnutie úspor.Energetické opatrenia na dosiahnutie úspor

 1. Zateplenie
  • stropné a podstrešné priestory
  • plášte budov = fasády
  • podlahy
 2. Okná, dvere
 3. Energeticky úsporné vykurovacie systémy

Zateplenie -Tepelné izolácieZateplenie -Tepelné izolácie

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií nie je, ako by sa na prví pohľad zdalo, vôbec jednoduchá záležitosť.

Podceniť túto oblasť stavby sa  nevypláca. Jej nekvalitné prevedenie, zlá aplikácia, či použitie nevhodného materiálu má za následok zbytočné tepelné straty, udržanie príjemnej klímy je veľmi drahé, spôsobuje zdravotné problémy, znižuje životnosť a hodnotu samotnej stavby.

Odborníci pracujúci v spoločnosti ThermiSS s.r.o. dlhoročne vytvárali a tvoria izolačné projekty v Sk, i partnerských firmách v zahraničí. Podieľajú sa na výskume a vývoji technológií, alternatívnych materiálov a stavebných konštrukcií, čím prinášajú kvalitnejšie a lepšie možnosti pre stavebníkov.

Tepelná ochrana stavebnej konštrukcie, jednoducho povedané zateplenie, či zatepľovanie stavieb je súbor činností a opatrení smerujúcich k úspornej, čiže ekonomickej prevádzke budov. Tepelno izolačná vrstva však zároveň musí zohľadňovať mnohé ďalšie faktory a spĺňať prísne požiadavky stavebných noriem. Okrem vplyvu na úspornú prevádzku musí zohľadňovať požiadavky zdravotného hľadiska, t.z. že svojim zložením nesmie ohrozovať ľudské zdravie a nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie ani dnes ani v budúcnosti. Musí byť ekologická. Taktiež je potrebné zohľadniť technické parametre samotného izolačného materiálu a to predovšetkým jeho životnosť, protipožiarne vlastnosti, elasticitu, teda pružnosť k závislosti na podkladovú vrstvu a s tým spojené možnosti praskania, sadania ap. A samozrejme reakcie na vlhkosť. Či už vlhkosť vzdušnú, alebo priamy kontakt s vodou. Nesmie byť nasiakavá, nesmie v sebe zadržiavať vlhkosť aby nepodporovala rast plesní či koróziu. Vlhký materiál je chladný a prestáva fungovať ako izolant.

Dobrá izolácia je schopná vyriešiť všetky na ňu kladené požiadavky. Dobrá firma, ktorá zatepľovanie prevádza zase o týchto nárokoch musí vedieť, musí byť schopná ich zákazníkovi vysvetliť, nezatajiť či prekrútiť fakty a za svojou prácou si stáť oficiálnou zárukou.

Poďme trochu do histórie.Poďme trochu do histórie

Možno sa bude zdať, že teraz zachádzame príliš ďaleko do minulosti a že to s dnešnou modernou dobou nesúvisí, ale po pár riadkoch zistíte, že je to práve naopak.

Podstata potreby zateplenia sa prejavovala už pri obydliach našich starých rodičov, ich starých rodičov, dokonca už dávno v minulosti. Ako ? Predstavte si domy našich dedov, trebárs malebné slovenské drevenice. Steny z dreva, ktoré má svoje opodstatnenie ako stavebný, izolačný a akumulačný materiál. Tak že neodoberá zbytočne teplo z vnútorných vykurovaných priestorov. Stropy z drevených trámov s doskovým záklopom, čo z hľadiska tepelnej izolácie je nič. Lenže od jari do jesene na povalu znášali a na nej uskladňovali seno či slamu, ktorú počas zimy skrmovali pre dobytok. Ani netušili, ale rok čo rok mali slušnú, niekedy i 2 metrovú vrstvu stropnej izolácie. A keď že steny zbytočne  neodoberali a strop s takou vrstvou teplo nepustil, stačilo už iba vo vnútri zabezpečiť zdroj tepla s čo najväčšou akumulačnou silou. Pec. Na ktorej sa cez deň varilo čím sa nahriala a v noci naakumulované teplo vracala.

Je pravdou, že dnes už dobytok v domoch nechováme a seno či slamu nepotrebujeme. Taktiež vieme, že z hľadiska požiarnej odolnosti, odolnosti voči vlhkosti, plesniam či škodcom a aj z pohľadu životnosti je tento izolačný materiál už dávno prekonaný. Ale princíp dosiahnutia tepelnej pohody a potreby čo zatepľovať je stále rovnaký.

Z týchto stáročiami overených faktov vychádza i filozofia našej spoločnosti. Na jednej strane je to naša konštrukcia montovaných stavieb, ktorá toto zohľadňuje. Ale taktiež náš pohľad na zatepľovanie. Vieme čo je potrebné dobre zaizolovať, ako to čo najkvalitnejšie urobiť a z akým materiálom.

Takže prečo práve stropy.Takže prečo práve stropy

Skutočnosť, že teplo stúpa hore je snáď všeobecne známi fyzikálny jav. Ďalej treba zobrať do úvahy, že stropy sú tvorené zväčša iba tenkou vrstvou, či už z drevených dosiek s omietkou alebo betónovou doskou cca 12 až 15 cm hrubou. V porovnaní s ostatnými časťami domu je to v skutku to najslabšie miesto a pritom je to najviac m2 plochy. Tak že preto sú tepelné straty cez strop najväčšie.

Naša realita v súčasnosti.Naša realita v súčasnosti

Vychádzajúc z týchto princípov sa naša spoločnosť špecializuje na oblasť fúkaných izolácií a zatepľovanie priestorov, ktoré je v skutku zatepliť potrebné.

Najzákladnejšou výhodou fúkaných izolácií je, že izolačný materiál sa dostane skutočne všade. Pri aplikácii sa nevytvoria medzery - nevznikajú tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť. Aplikácia je rýchla, bežný rodinný dom je zaizolovaný cca za 3-4 hodiny,  nevzniká pri nej odpad, čo šetrí čas i náklady.

A pritom návratnosť investície do zateplenia stropných a podstrešných priestorov fúkanou vlnou je max. 2-3 vykurovacie obdobia.

Na porovnanie návratnosť investície do zateplenia fasády rodinného domu je v priemere 18 až  25 rokov,  pri výmene okien  je priemer  návratnosti  8 až 20 rokov. Samozrejme je potrebné pri prepočte zohľadňovať rôzne faktory, ako napríklad či sa jedná o jednopodlažný rodinný dom, viacpodlažný bytový dom, polyfunkčnú budovu, výrobnú halu, ap. Taktiež z akých materiálov je stavba , aké teplotné pomery je potrebné dosiahnuť, atď.

Príklad priemerných úspor a návratnosti investície do nášho zateplenia pri štandardnom rodinnom dome 20 až 70 ročnom cca 90 – 110 m2 počas vykurovacej sezóny.

Priemerná spotreba m3plynu za deň pred zateplením

Priemerná spotreba m3 plynu za deň po zateplení ( - 30 % )

Priemerná úspora m3 plynu za deň

Priemerná spotreba m3 plynu za mesiac pred zateplením

Priemerná spotreba m3 plynu za mesiac po zateplení

Priemerná úspora m3 plynu za mesiac

26

18

8

780

540

240

 

 

 

 

 

 

Počet vykurovacích mesiacov

Priemerná spotreba m3 plynu  pred zateplením

Cena za plyn  pred zateplením

Priemerná spotreba m3 plynu  po zateplení

Cena za plyn  po zateplení

Priemerná úspora €

1

780

335,4

540

232,2

103,2

2

1560

670,8

1080

464,4

206,4

3

2340

1006,2

1620

696,6

309,6

4

3120

1341,6

2160

928,8

412,8

5

3900

1677,0

2700

1161,0

516,0

6

4680

2012,4

3240

1393,2

619,2

7

5460

2347,8

3780

1625,4

722,4

 

Aký druh materiálu

Ako izolačné médium pri fúkaných izoláciách sa používajú tri základné druhy materiálov.

 • Minerálna - sklená vlna ( vata ) pod obchodnými názvami „knauf, guardian, isover, ursa,.....“
 • Minerálna – kamenná vlna ( vata ) pod obchodnými názvami „ nobasil-nobadrap, knauf, rockwool, thermofiber,......“.
 • Rozomletý papier, teda celulózová (drevná ) buničina pod rôznymi obchodnými názvami ako „climatizér, thermoflock, isocel....“.

Minerálna - kamenná vlna sa vyrába v prevažnej miere z roztaveného čadiča, ktorému sa hovorí i lávová vyvrenina - Magma. Relax, tepelnú pohodu i požadovaný úžitok však prinášajú do domovov všetky, samozrejme ak je izolácia zvolená a zhotovená správne.

Naša spoločnosť ThermiSS, s.r.o. využíva pri realizovaní zateplenia fúkaním 3 druhy materiálov:

 • Minerálna sklená vlna Supafil Loft od Knauf Insulation.
 • Minerálna kamenná vlna Nobadrap od Knauf Insulation
 • Celulózová  buničina Thermoflock AT

Je však veľmi dôležité vedieť, ktorý materiál je do akej stavebnej konštrukcie vhodný. Každý z nich má svoje vlastnosti, ktoré ho predurčujú na jeho použitie.

Ako tepelno-izolačný materiál č.1 používame minerálne sklené vlákno Supafil Loft od Knauf Insulation. Je to v súčasnosti najčistejší izolačný materiál, ktorý v sebe nenesie žiadne škodlivé prímesi a je preto absolútne ekologický. Tým je samozrejme i zdraviu nezávadný. Spĺňa najvyššie protipožiarne parametre. Je nehorľavý. Je v plnej miere odolný voči vlhkosti. Je nenasiakavý a teda nepodporuje rast plesní ani koróziu. Nezlieha sa. Je ľahký a nezaťažuje konštrukcie. Vynikajúce tepelno – technické parametre sú pre tento druh minerálnej sklenej vlny samozrejmé. Všetky tieto vlastnosti predurčujú jeho dlhú životnosť, tak že ho počas životnosti stavby netreba dopĺňať ani vymieňať.

Je vhodný na použitie:

- na voľné plochy t.z. pultové strechy, plné trámové , keramické, betónové stropy, bungalovy, väzníkové konštrukcie, sadrokartónové stropy bez  záklopu,

- do dutín t.z. duté trámové stropy, sadrokartónové stropy so záklopom, šikminy v podkroviach , steny atď.