Montované stavby

Trend montovaných stavieb naberá v súčasnej modernej a rýchlo sa meniacej dobe narastajúce tempo. Je to výsledok požiadaviek moderného zákazníka, ktorý si vie zrátať výhody, ktoré takéto stavby ponúkajú. A celkom oprávnene si montované stavby toto miesto v našom živote zaslúžia.


Stavajte z konštrukčného systému ThermiSS. Systému, ktorý sa priblížil k dokonalosti.

  • Výhoda rýchlosti montovanej stavby a jej predností
  • Výrazne vyššia tuhosť ako pri doteraz štandardne používaných konštrukciách
  • Už v štandardnom prevedení dosahuje tepelno-technické parametre pasívnych domov
  • Je ekonomický – šetrí ako vstupné, tak i prevádzkové náklady
  • Je ekologický – maximálne využíva obnoviteľné prírodné materiály pričom zároveň znižuje ich samotnú spotrebuSamotnou podstatou konštrukčného systému ThermiSS sú špeciálne vyvinuté drevené nosné prvky. Z týchto jednotlivých dielov sa na základovú betónovú dosku podľa projektu vyskladá obvodová a strešná kostra, ktorá sa následne oplášťuje. Jej charakteristickou črtou je vysoká statická tuhosť, čo je dôležité pri odolávaní poveternostným vplyvom i životnosti celej stavby. Druhou, nemenej dôležitou vlastnosťou tejto konštrukcie je, že bola vyvinutá pre aplikovanie fúkaných izolácií.

Priaznivé vlastnosti a výhody tohto spôsobu izolovania sú už v stavebnej praxi známe. Popisujeme ich v časti "tepelné izolácie " , alebo sú popisované výrobcami a dodávateľmi týchto izolácií.