O spoločnosti

Spoločnosť ThermiSS s.r.o. – thermo-izolačné stavebné systémy, je stavebno – obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá špecializovanými stavebnými činnosťami:


Výrobou a montážou konštrukcií montovaných stavieb.

Na zhotovovanie konštrukcií budov používa výhradne vlastný, úžitkovým vzorom chránený systém, ktorý sa vyznačuje výnimočnými statickými a termo-izolačnými vlastnosťami. Pri vývoji nášho systému sme zohľadňovali predovšetkým vysoké úžitkové hodnoty a nadštandardné pevnostné a tepelno-izolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie. Úplnou samozrejmosťou pre nás bolo dosiahnuť tieto vlastnosti stavieb v čo najpriaznivejšej cene.


Tepelnou ochranou stavebných konštrukcií – tepelnými izoláciami

Predovšetkým fúkanými izoláciami do našich konštrukcií,  aplikáciami podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov pri rôznych rekonštrukciách i novostavbách.


ThermiSS s.r.o., ku ktorej sa hrdo hlásime je spoločnosť, ktorá vyniká v oblasti fúkaných izolácií a stavebníctva, spoločnosť charakteristická tepelno - izolačnými stavebnými systémami, novými technológiami a profesionálnym poradenstvom. Využíva pri tom prírodné materiály, ktoré šetria životné prostredie a sú vysoko kvalitné a spoľahlivé pre zákazníka. Súčasné dynamické a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie podnecuje myšlienky, ako čo najrýchlejšie ušetriť peniaze a čas, znížiť riziko chýb, reklamácií a neistoty. Tieto požiadavky zákazníkov sú naším základným poslaním a robíme všetko pre to, aby sme ich k úplnej spokojnosti plnili.